Nordiska Kvinnliga fotografer : Lucid-dreams.eu

Vi håller på att skriva en bok om NORDISKA KVINNLIGA FOTOGRAFER(som även är en facebookgrupp)

Boken kommer inte att bli en ”standardbok” om kvinnliga fotografer. Vår bok byggs upp på ett helt annat sätt med bl.a en filmtrailer om Lucid dreams.

LÄS GÄRNA vad LUCID DREAMS är för något.

Vad är lucid dreams?
A lucid dream is a dream during which the dreamer is aware of dreaming. During lucid dreaming, the dreamer may be able to exert some degree of control over the dream characters, narrative, and environment.

Wikipedia sve

This entry was posted in Diverse aktiviteter. Bookmark the permalink.